Maks. forf. % av kred.

Prosentsats som blir lagt til grunn for testing på ubetalte forfalte fakturaer.

Verdiene kan bli overstyrt på kundene i tabellen Aktør. Testen blir utført på ordrene hvis det tilhørende feltet har verdi større enn 0.

Den første meldingen inneholder opplysninger om kundenummer, prosentsatsen, samlet restbeløp, og kredittgrense. Den andre meldingen inneholder opplysninger om kundenummer, antall fakturaer det gjelder, det angitte antall dager, og antall dager den lengste overskridelsen har vart.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn MaxDueP Navnet på databasefeltet.
Nummer 6368  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.