Maks. Valuta korreksjon %

Høyeste aksepterte kurskorreksjonsbeløp i prosent.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn MaxCurCP Navnet på databasefeltet.
Nummer 11867  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.