Maks. Valuta korreksjon Beløp

Høyeste aksepterte kurskorreksjonsbeløp i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MaxCurCA Navnet på databasefeltet.
Nummer 11868  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.