Overordnet ansvarsenhet

Dette feltet inneholder en dialog hvor du kan krysse av for hvilken ansvarsenhet som skal være overordnet, og hvilke ansvarsenheter som skal bli påvirket av den overordnede ansvarsenheten.

Den overordnede ansvarsenheten vil da alltid overskrive verdier for ansvarsenhetene den gjelder for. Det er mulig å overskrive verdiene etter at de aktuelle ansvarsenhetene er hentet. Den overordnede ansvarsenheten overskriver også de aktuelle ansvarsenhetene hvis de hentes via en annen ansvarsenhet. Andre ansvarsenheter hentes på vanlig måte hvis feltet ikke er utfylt. Du må også registrere den overordnede ansvarsenheten i en av tabellene R1-R12, i henhold til ansvarsenheten du har valgt som overordnet enhet. Ansvarsenhetene som påvirkes av den overordnede ansvarsenheten må registreres i samme tabell.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Overordnet Ansvarsenh. 1
Overordnet Ansvarsenh. 2
Overordnet Ansvarsenh. 3
Overordnet Ansvarsenh. 4
Overordnet Ansvarsenh. 5
Overordnet Ansvarsenh. 6
Overordnet Ansvarsenh. 7
Overordnet Ansvarsenh. 8
Overordnet Ansvarsenh. 9
Overordnet Ansvarsenh. 10
Overordnet Ansvarsenh. 11
Overordnet Ansvarsenh. 12
Påvirker Ansvarsenh. 1
Påvirker Ansvarsenh. 2
Påvirker Ansvarsenh. 3
Påvirker Ansvarsenh. 4
Påvirker Ansvarsenh. 5
Påvirker Ansvarsenh. 6
Påvirker Ansvarsenh. 7
Påvirker Ansvarsenh. 8
Påvirker Ansvarsenh. 9
Påvirker Ansvarsenh. 10
Påvirker Ansvarsenh. 11
Påvirker Ansvarsenh. 12
Kundenr på aktiviteter
Kundenummeret i tabellen Aktivitet vil foreslås på grunnlag av den overordnede ansvarsenheten. Kundenummeret vil ikke blankes ut hvis den overordnet ansvarsenheten ikke har blitt utfylt.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Overordnet ansvarsenhet Heltall
SQL-navn MstRspUF Navnet på databasefeltet.
Nummer 12368  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.