Obligat. teksttyper 7

Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.

Dialogen kan også bli aktivisert ved å gjøre oppslag i et av feltene, uansett hvilket.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Obligat. teksttyper @ Heltall
SQL-navn OblTxt7 Navnet på databasefeltet.
Nummer 17588  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.