Prosessnr

Prosessnr fra tabellen Aktiv bedriftsprosess som for øyeblikket bruker eller har kontroll med denne raden.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Tips: Velg Kontrollkolonner i dialogboksen Hent frem for å se kolonnen.
Domene Prosessnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ChPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 522  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktiv bedriftsprosess CompanyProcess
  • Prosessnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.