Fakt.ref.behandl.

Oppsett for fakturareferanse.

Feltet Fakt.ref.behandl. finnes også i tabellen Ordre. Verdien som velges i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Ordre overstyrer verdien i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Presenter originallinjer
For behandling 1 og 3 blir fortegnene snudd for antall og beløp, hvis du har markert for Kreditnota i ordrehodet, og første gang ved behandling 2 og 4.
2 - Presenter originallinjer 2 ganger (-/+)
Hvis du har valgt 2 eller 4, vil fortegnene andre gangen bli vist som original, og beskrivelsesfeltene vil første gang bli vist i kursiv (eller ikke-kursiv hvis allerede kursiv). Overskriftslinjer vil i tillegg bli lagt inn for hvert sett av ordrelinjer. Overskriftslinjene får teksten "Var" og skal være i ordren sitt språk i beskrivelsesfeltet. Teksten blir vist med fet skrift. Du kan overstyre tekstene i tabellen Tekst, med Teksttype = Overskriftstekster, og Tekstnr 7 og 8.
3 - Presenter originale linjer og unntas lagerhåndtering
4 - Presenter originale linjer 2 ganger (-/+) og unntas lagerhåndtering
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fakt.ref.behandl. Heltall
SQL-navn InvRPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 8321  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.