Fakt.gebyr på kr.nota

Fakturagebyr vil beregnes på kreditnotaer, dersom feltet er utfylt med en av de tilgjengelige verdiene.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Debet
Gjør at fakturagebyret blir debitert (dvs. reduserer kreditbeløpet).
2 - Kredit
Gjør at fakturagebyret blir kreditert. (Visma Business avgjør ut fra ordresummen i standardvaluta om det er en kreditnota.)
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fakt.gebyr på kr.nota Heltall
SQL-navn CrInvFee Navnet på databasefeltet.
Nummer 6614  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.