Internfakt.serie

Benyttes av behandlingsvalget for internfakturering i tabellen Produkttransaksjon.

Se systemspesifikasjonen for ordre/logistikk.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn IntInvVoS Navnet på databasefeltet.
Nummer 7212  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie InternalInvoiceSeries
  • Internfakt.serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.