Rente produktnr

Rente produktnummeret du har registrert i tabellen Produkt. Rente produktnummeret blir brukt ved overføring av morarenter til ordrer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn IntProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 11954  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt InterestProductNo
  • Rente produktnr
 
Søkeprodukt InterestSearchProductNo
  • Rente produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.