Rentenotaserie

Rentenotaserien blir brukt som rentenotanummer og som bilagsnummer ved bokføring av rentenotaer.

Merk at verdien i feltet Bilagsart til rentenotaserien har en spesiell betydning. Visma Business vil ikke renteberegne poster hvor rentebilagsarten er anvendt, med mindre det skal bli beregnet rentesrente på kunden (som avhenger av feltet Rentesrente i tabellen Land og eventuelt avkrysningen for Privatperson under feltet Kundepref. i tabellen Aktør).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn NoteVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2250  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie InterestNoteSeries
  • Rentenotaserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.