Rentedager

Hvor mange rentedager i året Visma Business skal benytte i beregninger.

Rentesatsen blir dividert med dette antallet, og multiplisert med antall dager mellom fra og til datoene.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - 365/366
Velges for å bruke det eksakte antall dager i året, dvs. 365 dager eller 366 dager i skuddår.
1 - 365
Velges for å alltid bruke 365 dager.
2 - 360
Velges for å alltid bruke 360 dager (vanlig i Sverige).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Rentedager Heltall
SQL-navn IntDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 6615  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.