Inng.fakt.serie

Bilagslinjer med inngående fakturaer som blir produsert ut fra innkjøpsordrer, blir påført hver sine bilagsnummer fra en egen bilags- og dokumentserie for inngående fakturanummer. Bilagsarten blir også hentet fra denne bilags- og dokumentserien.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn IncVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 7187  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie IncomingInvoiceSeries
  • Inng.fakt.serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.