Konsernvalutanr

Dersom bedriften inngår i et konsern som gjør opp regnskapet i en annen valuta enn den som er oppgitt i feltet Valutanr, angir du konsernet sin valuta i feltet Konsernvalutanr.

Kontoutskrifter, saldolister og resultat- og balanserapporter kan bli presentert i denne valutaen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn ConCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 6901  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta GroupCurrency
  • Konsernvalutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.