Girotype

Oppsett for danske betalingsinstruksjoner for GIRO og FIK.

Når avsender og mottaker er dansk, kan dette feltet brukes til å definere betalingsinstruksjoner ved fakturering via Visma.net AutoInvoice.

Gyldige koder:
  • 4 - Danish Inpayment Form type 4
  • 15 - Danish Inpayment Form type 15
  • 71 - Danish Inpayment Form type 71
  • 75 - Danish Inpayment Form type 75
Når en gyldid kode er angitt, og avsender og mottaker er identifisert som dansk, vil koden i Girotype bli satt på fakturaen som en del av betalings-ID, mens verdien angitt i feltet Postgiro vil bli brukt som kontonummer.
Merk: Begge feltene Girotype og Postgiro må være utfylt for at funksjonen skal virke.
Merk: Når kombinasjonen av Girotype og Postgiro er i bruk, vil ingen andre betalingsinstruksjoner (kontoer og KID) inkluderes i faktura-XML.

Bankgirotype tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 206.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Bankgirotype i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankgirotype Heltall
SQL-navn GiroTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 16623  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.