Frakt 2 produktnr

Feltet henviser til tabellen Produkt, som Visma Business skal hente opplysninger fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.

Når du fakturerer via Visma Business EDI og du har registrert produktnumre i feltene Frakt 1 produktnr - Frakt 4 produktnr, kan du registrere fraktbeløp i feltene Frakt 1 - 4 i tabellen Ordre. Fraktbeløpene blir akkumulert til frakt og fraktsonetillegg segmentene i XML-filen. Hvis noen av produktene også ligger som egne ordrelinjer, blir disse ordrelinjene akkumulert til samme segment og ikke skrevet som egne varelinjer.

Feltet Frakt 4 produktnr sjekkes også av ordrematch-behandlingen ved oppretting av ordrelinje(r) for fraktkostnader som finnes i den innkommende XML-fakturaen. For at ordrematch-rutinen skal kunne skille mellom fraktkostnader og andre gebyrer når den innkommende XML-fakturaen leses inn, må tilleggsbeskrivelser angis i feltet Beskrivelse hos lev. i tabellen Leveringsalternativ for produktet som benyttes for fraktkostnader. For eksempel, "frakt" eller "levering". Beskrivelser i andre språk støttes også (f.eks. "freight" eller "delivery"). Både feltet Frakt 4 produktnr og feltet Produkt gebyrer og avrunding i tabellen Bedriftsopplysninger må være utfylt for at en inngående faktura som inneholder gebyrer og/eller fraktkostnader skal kunne vellykket ordrematches.
Merk: Fraktprodukter er unntatt fra totalrabatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn Fr2Prod Navnet på databasefeltet.
Nummer 6496  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt ProductFreight2
  • Frakt 2 produktnr
 
Søkeprodukt SearchProductFreight2
  • Frakt 2 produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.