Fastpris avviksprod.

Produkt for over/underfakturering på fastprisfakturaer.

Ved fastpris-fakturering kan du velge å statistikkføre differansen mellom inntektene på faktureringsplan-linjene og de fakturerbare beløpene på de øvrige ordrelinjene, ut fra det registrerte forbruket av varer og tjenester. Dette gjøres mot et produkt for over/underfakturering som angis i feltet Avviksprodukt i ordrehodet, og som igjen blir foreslått fra bedriftsopplysninger.

Se nærmere omtale i kapitlet om ordreregistrering i systemspesifikasjonen for ordre/logistikk.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn DifProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 3053  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt FixedPriceDeviateProduct
  • Fastpris avviksprod.
 
Søkeprodukt FixedPriceDeviateSearchProduct
  • Fastpris avviksprod.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.