1. regnskapsmåned

Dersom avvikende regnskapsår benyttes, fylles dette feltet ut med nummeret til første måned i regnskapsåret (1 - 12).

Ved avskrivning av driftsmidler vil da korrekte tidspunkter for avskrivninger kunne beregnes, ut fra antall avskrivninger pr. år. Det vil også tas hensyn til dette når det blir foreslått datoer i tabellen Regnskapsperiode med +-tasten (eller menyvalget Foreslå verdi (+)).

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Januar
2 - Februar
3 - Mars
4 - April
5 - Mai
6 - Juni
7 - Juli
8 - August
9 - September
10 - Oktober
11 - November
12 - Desember
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Måned Heltall
SQL-navn FstAcMth Navnet på databasefeltet.
Nummer 5795  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.