Faks og e-post behandl. 2

Behandlingsregler for faks, e-post og kopi av dokumenter.

Visma Business bruker PDF-format ved kopi av ordredokumenter.

Merk: Dette er standard filtype når du installerer Visma Business først gang.
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Filtype

PDF vektorbasert
Dokumentene vil bli opprettet i vektorbasert PDF-format. Dette er det mest effektive formatet for filstørrelse.
PDF innebygde fonter
Dokumentene vil bli opprettet i vektorbasert PDF-format. Skrifttypene som brukes i dokumentet, vil bli lagt inn i filen. Filstørrelsen vil være større avhengig av de forskjellige skriftene som brukes i dokumentet.
PDF bildebasert
Dokumentene vil bli opprettet i bildebasert PDF-format. Dette formatet vil, på samme måte som bilder, vises som intensjonen ved 100%, men vil begynne å miste kvalitet hvis de er forstørres for mye. Filstørrelsen er også større enn vektorbaserte filer.
TIFF
TIFF-format vil bli brukt når kopi av ordredokumenter opprettes.

Lag kopier av

Faktura-/kreditnotakopi
En kopi av fakturaen/kreditnotaen vil bli opprettet i valgt Filtype ved fakturering.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Pakkseddelkopi
En kopi av pakkseddelen vil bli opprettet i valgt Filtype når pakkseddel skrives ut.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Ordrebekreftelseskopi
En kopi av ordrebekreftelsen vil bli opprettet i valgt Filtype når ordren bekreftes.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Tilbudskopi
En kopi av tilbudet vil bli opprettet i valgt Filtype når et tilbud opprettes.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Bestillingskopi
En kopi av innkjøpsordren vil bli opprettet i valgt Filtype når innkjøpsordren opprettes.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Purrekopi
En kopi av purringen vil bli opprettet i valgt Filtype når purring opprettes.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Rentenotakopi
En kopi av rentenotan vil bli opprettet i valgt Filtype når rentenota opprettes.

Filene vil som standard bli lagret under C:\Programdata, men det kan overstyres til et annet område i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger.

Plasser kopier i separate mapper
Kopiene blir arkivert i forskjellige, navngitte kataloger.
Generer kundedokumentlogg
Aktiverer loggen for kundedokumenter. Loggen oppdatertes hver gang du sender ordredokumenter til kunder.
Ikke skriv ut på papir
Fakser, e-poster og kopi av ordredokumenter blir ikke skrevet ut på papir.

MAPI e-post

Bruk enkel MAPI
Hvis du er en Lotus Notes-bruker, må dette velges hvis du ønsker å sende ordredokumenter med e-post.
Bruk blindkopi
Ordredokumenter som sendes via e-post, blir adressert til feltet "Blindkopi" i stedet for feltet "Til" i e-postsystemet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Faks og e-post behandl. Heltall
SQL-navn FaxMPro2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 12933  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.