Factoring ID

Ditt kundenummer hos factoringselskapet.

Det er også mulig å legge inn denne verdien i tabellen Factoringselskap slik at verdien kan være forskjellige for hvert selskap.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Factoring ID Tekst (6)
SQL-navn FactID Navnet på databasefeltet.
Nummer 2475  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.