Factoringkunde

Ved factoring blir factoringselskapet lagt inn som kunde, og du refererer til denne kunden i feltet Factoringkunde.

Dette kundenummeret vil bli benyttet på bilagslinjene for ordrene.

Det er også mulig å legge inn denne verdien i tabellen Factoringselskap slik at reglene kan være forskjellige for hvert selskap.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
SQL-navn FactCust Navnet på databasefeltet.
Nummer 2474  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør FactoringCustomer
  • Factoringkunde
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.