Factoring KID-def.

I dette feltet definerer du hvordan KID-kodene skal bli bygd opp ved factoring.

Når feltet er utfylt blir Visma Business sin KID kode fylt med ledende nuller. Firmanummer kommer først i KID koden. Denne definisjonen blir brukt av @KID-makroen på ordredokumenter, når det er krysset av for Factoring i ordre­dokumentdialogen.

Du kan også legge denne verdien i feltet i tabellen Factoringselskap slik at reglene kan være forskjellige for hvert selskap.

Oppslag i feltet leder til en dialog med et utvalg av makro­funksjonene som gjelder for ordredokumenter (se systemspesifikasjonen for ordre/logistikk), samt makro­funksjonen @Modulus ().

Feltlengde

På samme måte som med makrofunksjonene i tabellen Formularelement kan du før høyre parentes ta med en vertikal strek (|) etterfulgt av et heltall som angir antall tegn som feltet skal ha.

Dette gjelder uansett om makrofunksjonen returnerer tall eller tekst.

@Modulus ()

Denne makrofunksjonen returnerer et modulus 10-sjekksiffer, eller et modulus 11-sjekksiffer hvis 11 oppgis som parameter til funksjonen. Sjekksifferet blir beregnet av det som kommer tidligere i feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Factoring KID-def. Tekst (128)
SQL-navn FactCID Navnet på databasefeltet.
Nummer 7548  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.