Expense bilagsserie

Bilagsserie for bokføring av krav fra Visma.net Expense.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn ExpVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 18203  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie ExpenseVoucherSeries
  • Expense bilagsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.