Unnta fra Web

Oppsett for ansvarsenhetsklasser som skal unntas fra rapportering på Web.

Oppslag i feltet leder til en dialog for å velge ansvarsenhetsklasser. Det vil si samme som for feltene Må være blank og Utelat i tabellen Automatpostering, med unntak av avkrysningen for Fordelingsnøkkel som ikke blir vist.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ansvarsenhet 1
Dialogboksen inneholder en liste over hvilke ansvarsenheter som er valgt, omsluttet av parentes.
  • Velg en eller flere ansvarsenheter og trykk +/- for å fjerne parentesene og ansvarsenheten fra automatposteringslinjen.
  • Velg en eller flere ansvarsenheter og trykk +/- for å legge til parentesene og ansvarsenheten til automatposteringslinjen.
Ansvarsenhet 2
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 3
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 4
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 5
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 6
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 7
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 8
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 9
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 10
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 11
Se Ansvarsenhet 1.
Ansvarsenhet 12
Se Ansvarsenhet 1.
Fordelingsnøkkel
Ingen fordelingsnøkkel kan benyttes for bilagslinjen.
Se kun på konto for å trigge aut.postering
Kunden ønsker å kjøre automatposteringer med behandling på bilagslinjen, derfor er ingen Aut.post. behandl. angitt i tabellen Hovedbokskonto. Automatposteringer utløses kun fra hovedbokskonto.

Fjern markeringen hvis du ønsker at automatposteringer skal utløses basert på kombinasjon av hovedbokskonto og ansvarsenhet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Utelat Heltall
SQL-navn ExWeb Navnet på databasefeltet.
Nummer 14803  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.