Utelat fra godkjenningsflyt

Oppsett for hvilke ansvarsenheter / leverandør som ikke skal inkluderes ved setting av godkjenningsflyten.

Hvis ikke markert, vil godkjenningsflyten bli beregnet fra den ansvarlige for organisasjonsenheten / leverandøren, kombinert med verdier fra den ansatte angående attestasjonsansvarlig og -beløpsgrenser.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Leverandør
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Utelat fra godkjenningsflyt Heltall
SQL-navn ExAppFw Navnet på databasefeltet.
Nummer 19089  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.