Innbyttepris

Feltene Innbyttekonto og Innbyttepris kan brukes i virksomheter hvor kundene finansierer kjøp gjennom innbytte av en vare eller råvare, for eksempel gull.

I gullsmedbransjen kan feltet Innbyttepris angi prisen pr. gram gull. Innbytteprisen blir foreslått på ordrene, og blir multiplisert med innbyttemengdene for å komme fram til innbytteverdiene. Fradraget i det beløpet som kunden (det vil si fakturamottakeren, eventuelt factoringselskapet) blir skyldig, blir mellomregningskontoen debitert for innbytte, som du har henvist til i feltet for Innbyttekonto.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn ExPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4570  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.