EURO-valutanr

Kursen på denne raden blir lagt til grunn ved omregning mellom EURO og standard valuta.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn EUROCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 6900  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta EuroCurrency
  • EURO-valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.