EORI-nummer

EORI-nummer ("Economic Operators Registration and Identification Number") er et unikt identitetsnummer hos tollmyndighetene i EU.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
SQL-navn EoriNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19120  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.