Redigeringsstatus

Gjeldende status for oppføringen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Uendret
Posten er lest, men ikke endret.
1 - Innsatt
Posten er ny.
2 - Endret
Posten er endret.
3 - Slettet
Posten er slettet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Tips: Velg Kontrollkolonner i dialogboksen Hent frem for å se kolonnen.
Domene Redigeringsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LckSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 521  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.