EDI kjøpskonto

Kontoen som skal benyttes ved bokføring av inngående fakturaer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn EDIAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 7048  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto EdiPurchaseAccount
  • EDI kjøpskonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.