EDI-behandling

Oppsett for import og eksport av EDI-filer definert i tabellen EDI-melding.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Hent inf. fra produktkunde-tabellen
Følgende informasjon vil bli hentet: Produktnr, Opplysning 1, Opplysning 2 og Opplysning 3 fra tabellen Produktkunde. Dette gjelder kun ved utskrift.
Sjekk produktkunde (først) ved import
Parameteren brukes ved EDI import av ordrer. Hvis avkrysset vil oppslag gjøres mot tabellen Produktkunde og feltet Kundens produktnr. I importfilen skal kundeproduktnummeret stå i feltet Produktnummer - OrdLn.ProdNo.
Opprinnelsesland fra leveringsalternativ
Krysses av dersom du ønsker å ha med informasjon om Oppr.land (Landnummer) fra tabellen Leveringsalternativ. Dette gjelder kun ved utskrift.
Hent mva-informasjon
Sats og Mva.nr. hentes fra tabellen Merverdiavgift. Gjelder kun ved utskrift.
Bruk GLN/GS1 nr.
Hvis avkrysset blir det testet på lokasjonskode i stedet for aktørnummer ved EDI import.
Bruk GTIN item no
Ikke implementert.
Legg til backup-fil
Backup-filene blir ikke slettet når du importerer EDI filer, men linjene som blir importert blir lagret i *.bak filene.
Bruk kundenr/leverandørnr. som mappe
Krysser du av i dette feltet og eksporterer EDI-filer fra Visma Business, for eksempel invoicew.edi, legger filen seg i en mappe under Program Files\Visma\Busienss\invoice.edi. Denne mappen får navnet Kundenr. Hvis feltet Faktureres kundenr er forskjellig fra feltet Kundenr på ordren, får mappen navnet Faktureres kundenr.
Ikke skriv versjonsinformasjon til filen
Versjonsnummeret blir ikke skrevet til EDI filen ved eksport. Den første posten i filen blir da "H"-linjen med tilhørende "L"-linjer.
XML-format i ut-fil
Hvis avkrysset trenger du ikke bruke Imp fil ved import av EDI filer. Ved å ta en utskrift til EDI (sendemåte for dokumenter), kan du se hvordan formatet skal se ut for å eventuelt tilpasse en slik importfil.
XML-format i inn-fil
Hvis avkrysset trenger du ikke bruke Imp fil ved import av EDI filer. Ved å ta en utskrift til EDI (sendemåte for dokumenter), kan du se hvordan formatet skal se ut for å eventuelt tilpasse en slik importfil.
XML kompatibelt format
Ved import må en XML-tag bestå av tabellnavn og feltnavn (SQL). Tidligere var skilletegnet mellom tabellnavn og feltnavn (.) punktum. I XML-format er det ikke tillatt med (.) punktum som SQL-syntaks. Dette er derfor erstattet med (_) understrekning. Det er heller ikke tillatt å bruke tall, som Visma Business bruker for Eksterne ID'er. Hvis det kun er en Ekstern ID, skal taggen starte med _NNNN hvor NNNN representerer den eksterne ID. Feltet XML kompatibelt format må være avkrysset for å tolke den nye verdien.
Merk: Hvis det i taggen <ORDERS> i importfilen ligger hvilket format det er i importfilen, trenger du ikke å krysse av i feltet XML kompatibelt format.
Formatene er:
  • <ORDERS format_xml="1.0"> for det gamle formatet med punktum (.)
  • <ORDERS format_xml="2.0"> for det nye formatet med understrek (_)
Dette betyr at hvis det ligger <ORDERS format_xml="2.0"> i importfilen behøver du ikke krysse av i dette feltet. Visma Business forstår da at det er brukt understrek og ikke punktum.
Rabatt % og beløp 1 fra EDI fil
Feltene Rabatt % og Rabattbeløp i tabellen Ordrelinje vil bli overskrevet ved import av EDI-fil, hvis verdien er forskjellig fra 0,00.
Merk: Valget påvirker bare "Rabattbeløp 1", og gjelder ikke for ORDCHGR.
Tillat samlefaktura ved sendemåte EDI
Hvis avkrysset får du lov til å markere både Samlefakturaer under feltet Kundepref., og feltet EDI under Sendem. for dok. i tabellen Aktør.
Merk: Dette gir en EDI-fil pr. ordre ved samlefakturering, og det må finnes en ekstern applikasjon for å slå sammen filene.
Unike filnavn
Hvert ordredokument det blir lagt ut en EDI-fil for får et filnavn, som består av dokumenttype og dokumentnummer med filtypen .edi eller .xml. Det forhindrer at flere brukere benytter samme fil samtidig.

Obligatoriske GLN/GS1 lokasjoner

Kunde
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Faktureres kunde
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Leveres aktør
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Leverandør
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Sendt til aktør
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Kontaktperson
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
Kontaktperson 2
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
GLN/GS1 nr.
Bestemmer om EDI lokasjonsrollen skal være obligatorisk ved ordreregistrering og EDI-import.
GTIN item no
Ved ordreregistrering sjekker Visma Business om produktet har GTIN item no.
Sett til ubehandlet ved feil
Ordretypen settes til ubehandlet, hvis kryssene i lokasjonsrollene ovenfor ikke har verdi i feltet GLN/GS1 nr. i tabellen Aktør.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EDI-behandling Heltall
SQL-navn EDIProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 7047  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.