EDI inng.fakt.serie

Bilagsserie som benyttes for inngående fakturaer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn EDIVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 7065  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie EdiIncomingInvoiceSeries
  • EDI inng.fakt.serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.