GLN/GS1 nr.

GLN/GS1 nummeret til bedriften.

Du kan skrive ut nummeret i XML-eksportfiler. Det blir gjort oppslag mot dette feltet ved EDI-import hvis du har kryss i feltet Bruk GLN/GS1 nr. under EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet kan ha flere roller som for eksempel Kunde, Faktureres kunde, Leveres adresse, Speditør, Lagersted osv. Det er viktig at ikke to aktører har samme GLN/GS1 nummer, da kan oppslaget ved EDI-import gi feil aktør. En bedrift som har administrasjon og lager på forskjellige steder må ha flere GLN/GS1 numre.

Merk: Det må ikke opprettes mer enn én aktør for hvert lokasjonsnummer. Har to aktører samme lokasjonsnummer er det bare den første som blir brukt, og det kan føre til feilleveranser av varer og dokumenter.

Et EAN/GTIN produktnummer har enten 8 eller 13 sifre. Den 8-sifrede versjonen brukes til små pakker. EAN/GTIN-koder med 13 sifre er unike over hele verden, og de to eller tre første sifrene identifiserer landet der koden ble tildelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EAN kode Tekst (40)
SQL-navn EANLocCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 12830  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.