Ikke snu fortegn ved kreditering

Hvis markert, vil ikke Visma Business snu fortegnet vil på verdier som blir fylt ut i antallskolonner på ordrelinjer til ordrer hvor det er krysset av for Kreditnota.

Feltet ligger ikke i databasen, men visualiserer et flagg under feltet Ordrebehandling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8396  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.