Driftsm.avskr.serie

Bilagsserien som benyttes på bilag produsert av behandlingsvalget Avskrivning i tabellen Driftsmiddel.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn WOVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 5778  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie CapitalAssetSeries
  • Driftsm.avskr.serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.