Leveres aktørnr.

Med dette feltet kan du koble sammen tabellen Bedriftsopplysninger og tabellen Aktør med nøkkelen "Leveres aktørnr. - Aktørnr.".

Du får da tilgang til feltene i tabellen Aktør fra tabellen Bedriftsopplysninger. Ønsker du for eksempel at bedriften skal ha en annen leveringsadresse enn adressen som er registrert i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du hente inn feltene Adresselinje 1-Adresselinje 4, Postnr og Poststed fra tabellen Aktør. Hvis du registrerer et aktørnummer i feltet Leveres aktørnr. vil dette nummeret bli brukt som Leveres aktørnr for alle ordrer med Trans.type = 6 - Innkjøp, hvis ikke Lev.nr på ordren har en annen Innleveres til aktørnr angitt i tabellen Aktør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn DelActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13787  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør DeliveryAddressAssociate
  • Leveres aktørnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.