Standard lager

Hvilket lager som skal bli benyttet når ikke noe annet lager er angitt på ordrene. Hvis ikke feltet er utfylt, blir det brukt 1 som standard lager.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
SQL-navn StStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 4758  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager DefaultWarehouse
  • Standard lager
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.