Standard plassering

Plassering som skal bli brukt når ikke noen annen plassering er angitt på varepartiet ved lagertelling.

Merk: Feltet må fylles ut hvis du ønsker å bruke lagertelling basert på plassering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn StLoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16132  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.