Std. factoring/KID for innlesing

Dette feltet blir brukt i integrasjonen mellom Visma Business og enkelte EBF-systemer for å angi hvilket factoringselskap/KID oppsett som skal være standard ved innlesing av OCR data.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Factoringnr Heltall
SQL-navn StdFCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15471  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Factoringselskap DefaultFactoringCompanyForImport
  • Std. factoring/KID for innlesing
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.