Std. factoringselskap/KID-kode def.

Standard factoringselskap som skal bli brukt ved fakturautskrift for factoring.

Benyttes hvis factoringselskap ikke er angitt på kunden. Informasjonen blir også overført til enkelte EBF-systemer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Factoringnr Heltall
SQL-navn DefFCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12226  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Factoringselskap DefaultFactoringCompany
  • Std. factoringselskap/KID-kode def.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.