Standard kundenummerserie

Standard nummerserie som skal brukes for å sette Kundenr ved automatisk opprettelse av kunder.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr-serie nummer Heltall
SQL-navn DfCstSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 18402  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontonr-serie AccountNoSeriesCustomer
  • Standard kundenummerserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.