Trekk fra klientansvar 3 produktnr

Produktnummer som skal benyttes når rutinen Trekk fra klientansvar kjøres. Hvis ingen verdi er angitt blir feltet Avviksprodukt benyttet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn DeCl3Pr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12268  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt DeductFromClientRepsonsiblity3Product
  • Trekk fra klientansvar 3 produktnr
 
Søkeprodukt DeductFromClientRepsonsiblity3SearchProduct
  • Trekk fra klientansvar 3 produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.