Trekk fra klientansvar 1 produktnr

Produktnummer som skal benyttes når rutinen Trekk fra klientansvar kjøres. Hvis ingen verdi er angitt blir feltet Avviksprodukt benyttet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn DeCl1Pr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12266  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt DeductFromClientRepsonsiblity1Product
  • Trekk fra klientansvar 1 produktnr
 
Søkeprodukt DeductFromClientRepsonsiblity1SearchProduct
  • Trekk fra klientansvar 1 produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.