Debet/kredit-kontroll

Oppsett for betingelser som må være oppfylt før Visma Business vil oppdatere en bunt.

Visma Business ser bort fra dette feltet når du oppdaterer bunter med opprinnelseskode 17 - Differanser og 3 - Mva-melding. Den siste på grunn av eventuelle føringer på kontoen for investeringsavgiftens grunnlag
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sum debet = Sum kredit
Markeres dersom du ønsker kontroll på at sum ført til debet svarer til sum ført til kredit i buntene. Det vil si at feltet Differanse skal være 0. Visma Business vil da nekte å oppdatere bunter hvor det er differanse mellom sum ført til debet og kredit.

Det kan i blant være ønskelig å koble ut debet/kredit-kontrollen for å slippe interimsføring når du har bunter som totalt sett går i 0, og du kan da fjerne avkrysningen midlertidig.

Kontrollsum = Sum debet
Markeres hvis du ønsker kontroll på at sum ført til debet svarer til verdien angitt i feltet Kontrollsum i bunthodet. Det er et eget felt for Kontrolldiff. i bunthodet som til enhver tid viser differansen, dersom det er oppgitt en kontrollsum. Bunter uten kontrollsum blir ikke påvirket av dette valget.
Beregnet UB bank = UB bank
Markeres hvis du ønsker kontroll på at det ikke er en differanse mellom den utgående beholdningen som Visma Business har beregnet seg fram til for kontoen angitt i bunthodet, og den utgående beholdningen du har oppgitt, det vil si at feltet Differanse UB bank skal være 0.
Sum debet valuta = Sum kredit valuta
Markeres dersom du ønsker kontroll på at sum ført til debet i valuta svarer til sum ført til kredit i valuta i buntene. Det vil si at feltet Differanse i valuta skal være 0. Visma Business vil da nekte å oppdatere bunter hvor det er differanse mellom sum ført til debet i valuta og kredit i valuta.

Det kan i blant være ønskelig å koble ut debet/kredit-kontrollen for å slippe interimsføring når du har bunter som totalt sett går i 0, og du kan da fjerne avkrysningen midlertidig.

Sum debet valuta 2 = Sum kredit valuta 2
Markeres dersom du ønsker kontroll på at sum ført til debet i valuta 2 svarer til sum ført til kredit i valuta 2 i buntene. Det vil si at feltet Differanse i valuta 2 skal være 0. Visma Business vil da nekte å oppdatere bunter hvor det er differanse mellom sum ført til debet i valuta 2 og kredit i valuta 2.

Det kan i blant være ønskelig å koble ut debet/kredit-kontrollen for å slippe interimsføring når du har bunter som totalt sett går i 0, og du kan da fjerne avkrysningen midlertidig.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Debet/kredit-kontroll Heltall
SQL-navn DbCrChk Navnet på databasefeltet.
Nummer 509  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.