Bet.frie dager

Oppsett for dager du ønsker skal være betalingsfrie.

Det du markerer i denne dialogen påvirker planlagt betalingsdato for åpne leverandørposter. Du velger også i dialogen om du ønsker at betalingsdato skal bli flyttet til før eller etter de betalingsfrie dagene.

Merk: Hvis dette feltet benyttes må du i tillegg krysse av i feltet Flytt planl.bet dato til arb.dag under feltet Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Flytt til en tidligere dato
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bet.frie dager Heltall
SQL-navn PmtFree Navnet på databasefeltet.
Nummer 6739  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.