Dataoppbevaringsperiode

Brukes av behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata i tabellen Aktør.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DataRetPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 18501  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.