Database-transaksjoner

Operasjoner som du vil utføre i en databasetransaksjon slik at du ikke risikerer delvis oppdaterte data i tilfelle et unormalt driftsavbrudd.

Merk: I senere versjoner av Visma Business er det programmert flere transaksjonshåndteringer. Vi anbefaler derfor at ingen benytter dette feltet. Du kan kun bruke feltet i de tilfellene hvor du har problemer med gjentatte avbrudd, men også i disse tilfellene er det bedre å finne årsaken til avbruddene. Parameteren er ikke løsningen på problemene.

Visma Business vil utføre disse operasjonene med flere små transaksjoner, for eksempel rundt hver bilagslinje, slik at data blir låst i kortest mulig tidsrom. Problemet med å ha store transaksjoner er at det kan gi uforholdsmessige ventetider i flerbruker­systemer, med mindre aktivitetene er koordinert slik at de skal bli utført på forskjellige tidspunkter. Avkrysningene blir derfor normalt anbefalt bare dersom det er en eller få samtidige brukere, eller hvis for eksempel oppdatering av bunter kan bli satt i gang på slutten av arbeidsdagen.

Hvis transaksjonen feiler, vil statuslinjen vise 0 rader godkjent, og det kommer opp en dialog som informerer om at transaksjonen ikke ble utført på grunn av dead-lock eller en annen databasefeil. Låsinger blir forsøkt opphevet, og bilags- og dokumentserier stilt tilbake hvis mulig (dvs. om ikke andre samtidige brukere har spist fra dem i mellomtiden, se avsnittet om bilags- og dokumentserier).

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Behandlinger

Oppdatering av bunter
Merk: Du kan ikke krysse av feltet Oppdatering av bunter på nye installasjoner da det kan medføre feil i oppdateringene. Har du oppdatert fra tidligere versjoner og satt kryss i feltet fungerer dette som tidligere.
Andre behandlinger

Lagring

Lagring av ordre
Lagring generelt

Utskrifter

Plukkliste
Godkjenning av dokumenter
Godkjenning av dokumenter viser til ordredokumenter, leveransebeskjeder, prisrefusjonsanmodninger, purrebrev, rentenotaer, remitteringsgiroer og mva-meldinger.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Database-transaksjoner Heltall
SQL-navn DBTrans Navnet på databasefeltet.
Nummer 5732  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.