Kundedager

Hvor mange dager utover periodeslutt det kan føres bilag på kunder.

Hovedboksdager, Kundedager, Lev./driftsm.dager

Det blir gitt feilmelding ved utfylling av feltene hvis antall dager for hovedboken er lavere enn for reskontroene.

Bilagsregistrering

Ved utfylling av år og periode eller reverseringsår og -periode i bunthodet; enten direkte eller indirekte via valuteringsdato/reverseringsdato, blir det gitt en feilmelding hvis antall hovedboksdager er oppgitt under bedriftsopplysninger, men dagens dato ligger mer enn dette antallet dager utover regnskapsperiodens til-dato.

Ved utfylling av debet/kredit kontonummer på en bilagslinje, vil Visma Business gi en feilmelding dersom feltet for vedkommende kontotype er fylt ut under bedriftsopplysninger, og dagens dato ligger mer enn dette antallet dager utover regnskapsperiodens til-dato (ut fra regnskapsår og -periode på bilagslinjen, eller i bunthodet hvis ikke overstyrt på bilagslinjene).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn CstDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 8514  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.