Valutanr

Hvilken valuta regnskapet skal bli gjort opp i, og som det skal bli rapportert til myndighetene i.

Det er denne valutaen som gjelder, hvis ikke en annen valuta er oppgitt i for eksempel tabellen Aktør.

Du kan endre feltet med behandlingsvalget Endre standard valuta. Dersom du forsøker å endre det direkte, får du melding om at du kan endre det via behandlingsvalget.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 1987  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.