Kreditnotaserie

Du kan oppgi separate bilags- og dokumentserier for utgående fakturaer og kreditnotaer. Bilags- og dokumentserien for fakturaer vil bli brukt for kreditnotaer, hvis du ikke har oppgitt en egen bilags- og dokumentserie for dem, og fylt ut feltet for neste bilagsnummer på denne bilags- og dokumentserien. Uansett vil du via tabellen Bilag og tabellen Dokumentkobling kunne angi forskjellige bilagsarter for fakturaer og kreditnotaer, slik at bilagene kan få forskjellige tekster avhengig av om det er en faktura eller kreditnota.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn CrNtVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 3358  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie CreditNoteSeries
  • Kreditnotaserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.